ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΑΡΟ

Είναι άγνωστο πότε δημιουργήθηκε η Έμπαρος ως οικισμός, η περιοχή πρέπει όμως να κατοικείται από την προϊστορική περίοδο. Κατοικήθηκε σίγουρα από τους Αρκάδες, όπως μαρτυρούν τα παρακάτω ευρήματα του 1ου αιώνα π.Χ.:

 1. επιτύμβια πλάκα 80Χ40, που βρέθηκε εντοιχισμένη στον εξωτερικό τοίχο του νερόμυλου στον Κουδουνάτο. Είναι φτιαγμένη από υπομέλανη πέτρα και αναφέρει τα εξής:
 2. ΦΕΝΓΙC
  ΑΝΤΑΝΟΡΙ
  ΤΩ ΑΝΔΡΙ
  ΜΝΗΜΗC ΧΑΡΙΝ

  δηλαδή: «Η σύζυγος Φενγίς έφτιαξε αυτή τη στήλη εις ανάμνησιν του άντρα της, Αντάνορα.»

 3. νεκρική στήλη από πέτρα που βρέθηκε στην περιοχή Δράος.
 4. επιτύμβια πλάκα μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του Παλαίκουμου 70 Χ40 με δύο επιγραφές:
ΛΑΙΣ
ΔΑΜΑΤΗ
Ω ΤΩ ΑΝΔΡΙ
ΜΝΗΜΗC ΧΑΡΙΝ

δηλαδή: «Η σύζυγος Λαίς έφτιαξε αυτό το μνημείο για τον άνδρα της Δημήτριο εις ανάμνησίν του». και:

ΕΡΩC
ΚΑΙ ΔΑΜΑ
ΤΡΕΙΑ ΤΩ Ι
ΔΙΩ ΥΩ
ΑCKΑΠΙΩ
ΝΙ ΜΝΗΜΙC
ΧΑΡΙΝ

δηλαδή: «ο πατέρας Έρως και η μητέρα Δημητρία έφτιαξαν το μνημείο αυτό εις ανάμνησιν του γιου τους Ασκληπίωνα».