Βυζαντινά μνημεία

Τα περισσότερα από τα 18 εκκλησάκια που διατηρούνται ακόμα στην περιοχή της Εμπάρου είναι κτίσματα της περιόδου της Ενετοκρατίας ίσως και παλαιότερα και αποτελούν αξιόλογα μνημεία της Κρητικοβυζαντινής ορθόδοξης αγιογραφίας και πιστοποιούν τη βαθιά ορθόδοξη πίστη των κατοίκων και το υψηλό επίπεδο πολιτισμού του χωριού.