Εδώ και λίγες μέρες ακούμε και στο embaros.gr. Έτσι αν πληκτρολογήσετε www.embaros.gr θα ανακατευθυνθείτε στο www.embaros.com.