Μιχαήλ Αρχάγγελος ο Φαλκιανός

 Ανήκει στον οικισμό Θωμαδιανό.